Mimirichi. Paberishow / Бумажное шоу

Esimest korda tuleb Eestisse klounide pantomiimiteater MIMIRICHI etendusega „Paberishow“ 


12. mail
Vene kultuurikeskus


12. mail toimub Vene Kultuurikeskuses meeletult rõõmsameelne „Paberishow“, mis rõõmustab igas vanuses vaatajaid üle maailma, olenemata räägitavast keelest – etendus toimub klounikeeles, mis on kõigile tuntud ja arusaadav. Sõnu pole! Ainult emotsioonid! 

Teater Mimirichi, varem tuntud kui Mimikrichy, on Ukraina pantomiimi- ja klouniteater, mis asutati Kiievis 1980ndatel aastatel. Teater on võitnud ülemaailmse tunnustuse ja palju auhindu, külalisesinemistega paljudes Põhja- ja Lõuna-Ameerika riikides, Jaapanis, Hiinas ja peaaegu kõigis Euroopa riikides. Teatri eripäraks on improvisatsioon ja kontakt publikuga, mida nad oma etendustes pidevalt kasutavad.

Üks nende kuulsamaid ja populaarsemaid etendusi „Paberishow“ kutsub vaatajaid saama tegevuse osalisteks ja vaatama salapärase valge paberseina taha, mis eraldab saali näitlejate lavatagusest. Paberimaailma etenduses elavad klounid maailmas, mis koosneb täielikult paberist. Selline näiliselt lihtne materjal muutub süžee arenedes ereda loovuse ja ootamatute improvisatsioonide allikaks. Olenemata vanusest tõmmatakse publik tegevusse, mis lõpeb haarava põneva paberist vaatemänguga, mis katab publikusaali. Rõõm, hämmastus ja võlumaailma tunne – selliste emotsioonidega võtab publik igas maailmanurgas vastu Mimirichi artiste, kui need kummardama tulevad.

Näidendi kangelased viivad vaimustunud pealtvaatajad maagilisse ja keerukasse „Paberimaailma“ mitte ainult klounitrikke esitades ja ammendamatut fantaasiat näidates. Ehitades paberist koletisi ja fantoome, panevad nad vaataja rõõmustama elu üle, naerma ja mõtlema hea ja kurja igaveste küsimuste üle.

Igal etendusel kasutatakse umbes 25 kilogrammi paberit, mille rõõmus publik alati suveniiridena kaasa võtab, ning etendusest üle jäävad vähesedki paberijäägid utiliseeritakse vastutustundlikult, loodust kahjustamata.

„See Ukraina nelik, igaüks oma isiksusega, sulatas mu kivist südame. Tegelikult võiksid nad minuga isegi koju kaasa tulla ja ma ei kurdaks. Nad suudavad naerma ajada nii noori kui vanu. Need on kahtlemata kõige õnnelikumad 90 minutit, mis ma sellel aastal Fringe’is olen veetnud. See on etendus, mis toob veidi rõõmu ja muudab kogu publiku peaaegu koheselt kogukonnaks. On hämmastav, kui kiiresti naasevad küpsed täiskasvanud lapsepõlve, kui saavad võimaluse enda ümber paberit loopida ja segadust korraldada. Etendus on täis leidlikkust ja hullust, ülistades kaotatud lapsepõlve, puudutades samal ajal ka selles peituvaid hirme.“  The Guardian

Kutsume teid sukelduma lapsepõlve! Naerma, segadust korraldama viskama! Piletid on müügil Piletilevi kassas.


Впервые в Эстонию приезжает Клоун-театр пантомимы «МИМИРИЧИ» с программой «Бумажное шоу» 


12 мая
Центр русской кульутры


12 мая в Центре русской культуры состоится безумно веселое «Бумажное шоу», восхищающее зрителей всех возрастов по всему миру, независимо от их языка — шоу проходит на клоунском языке, известном и понятном всем. Слов нет! Только эмоции! 

Театр «Mimirichi», ранее известный как «Mimikrichy» — украинский театр пантомимы и клоунады, основанный в Киеве в 1980-х годах. Театр завоевал мировое признание и множество наград, гастролируя во многих странах Северной и Южной Америки, Японии, Китае и практически во всех странах Европы. Отличительной чертой Театра является импровизация и контакт с публикой, которые они постоянно используют в своих выступлениях. 

Одно из самых известных и популярных «Бумажное шоу» предлагает зрителям стать соучастниками действа и заглянуть за границу таинственной белой бумажной стены, отделяющей зрительный зал от актерских кулис. В постановке Paper World клоуны обитают в мире, целиком состоящем из бумаги. Такой, казалось бы, незамысловатый материал становится по мере развития сюжета источником яркого творчества и неожиданных импровизаций. Вне зависимости от возраста аудитория втягивается в действо, которое заканчивается захватывающей бумажной феерией, накрывающей зрительный зал. Восторг, изумление и ощущение волшебства — с такими эмоциями публика в любом уголке мира встречает артистов Mimirichi, выходящих на поклон. 

Герои спектакля увлекают за собой восторженных зрителей в волшебный и непростой «Бумажный мир», не просто воспроизводя клоунские приемы и проявляя неисчерпаемую фантазию. Выстраивая бумажные чудовища и фантомы, они заставляют радоваться жизни, смеяться, задумываться над вечными вопросами добра и зла. 

В каждом выступлении используется около 25 килограммов бумаги, которую улыбающиеся зрители неизменно утягивают на сувениры, а немногочисленные остатки бумажного действа утилизируются должным образом, без ущерба природе. 

«Эта украинская четвёрка, каждый со своей индивидуальностью, растопил моё каменное сердце. На самом деле, они могли бы пойти даже со мной домой, и я бы не жаловался. Им удаётся заставить хохотать и молодых, и старых. Это, несомненно, самые счастливые 90 минут, которые я провел на Fringe в этом году. Это шоу, которое приносит маленькую радость и почти мгновенно превращает всю аудиторию в сообщество. Удивительно, как быстро зрелые взрослые возвращаются в детство, получив возможность разбрасывать вокруг себя бумагу и устраивать беспорядок. Шоу полно изобретательности и безумия, воспевая потерянное детство, а также затрагивает его страхи.» 
The Guardian 

Мы приглашаем вас окунуться в детство! Посмеяться, похулиганить! Билеты в продаже в кассах Piletilevi.